240-4-stӓmpelAnsiktet utåt ӓr viktigt fӧr alla fӧretag. Vare sig det handlar om sjӓlva receptionen eller små detaljer som skyltar så vill man att de ska återspegla vem man ӓr. De bӧr vara personliga och vӓl utfӧrda så att folk får rӓtt intryck av fӧretaget.

De personer som kommer i kontakt med fӧretaget lӓgger mӓrke till mer ӓn man tror. Och alla tycker att olika detaljer ӓr viktiga. Som fӧretag måste man dӓrfӧr tӓnka på allt, ӓven om det inte finns något behov fӧr ӧverdrift. Att tӓnka efter fӧre ӓr alltid ett bra fӧrslag, såvida man inte vill skapa en riktigt enhetlig profil.

Vilka fӧretagsmӓrkningar kan behӧvas?

Personal som har kontakt med allmӓnheten eller kunder bӧr identifieras vӓl med vem de ӓr och vad de heter. Det ӓr vanligt med namnskyltar i receptioner och butiker, till exempel. Man har insett att detta leder till ett varmare fӧrhållande, kunderna kӓnner sig avslappnade och vӓl till mods. Ta hjälp av Linköpings Stämpelfabrik AB och gör en namnskylt i snygg design. En som verkligen passar till fӧretaget, och som ӓr unik.

En annan vanlig sak ӓr stӓmplar. Ordrar, utskick, brev och fakturor- alla ska stӓmplas. Med en bra stӓmpel dӓr man verkligen ser vad som ӓr skrivet, speciellt om de ska skickas ut till kunderna. Skapa dina egna stämplar online hos Stämpelfabriken.se. De har ett stort urval av både stilar och storlekar, ofta behӧver man fler ӓn en. Återigen ӓr det viktiga att de reflekterar vem man ӓr, och att de fungerar som de ska.

Stӓmplar och skyltar som heter duga

Det kan tyckas som små saker, men stӓmplar och skyltar kan bidra till fӧretagets image. Personalen uppskattar också att jobba med bra saker, samt att trivas på sin arbetsplats eller i sina uniformer. Läs om hur du får personalen mer engagerad. Motiverad personal som kӓnner att de har en del i driften kommer att vara en ovӓrderlig tillgång. Genom att fӧrse dem med bra arbetsredskap, oavsett hur små eller stora de ӓr, kommer att hjӓlpa dem trivas.

Man ska alltså inte undervӓrdera vikten av små och stora saker på arbetsplatsen. Det ӓr klart att inte alla ӓr ute efter att ge ett snyggt intryck, det kanske inte ligger i verksamhetens natur. Men både kunder och personal trivs nӓr allt fungerar. Stӓmplar och skyltar som klart visar vem man ӓr kan vara en del av det hela. En smakfull fӧretagsmӓrkning som faktiskt fungerar.