Marknadsföringstips

Kan fastighetsrätt leda till lägre hyror?

Fastighetsrätten kan upplevas som komplex och svårhanterlig. Bostadsbyggande och äganderätten är dock två komplicerade områden som innefattar många faktorer. De svenska lagstiftarna har därför skapat många lagar som är ämnade för att skydda fastighetsägare, hyresgäster och miljön. 

Fastighetsrätt i Sundsvall är ett komplicerat område. Många av stadens byggnader ligger nämligen i tätbebyggelse. Lägg därtill flera byggnader i innerstaden som har funnits i flera sekel. Myndigheterna har därför vidtagit åtgärder för att främja en sund utveckling av staden.

Detta är bara ett exempel på när myndigheterna tolkar lagarna extra hårt. Men kan verkligen fastighetsrätten skapa lägre hyror med alla dessa komplicerade lagar? 

Ja, personer som bor i hyresrätter skyddas av flera lagar. Du kan exempelvis få hyran nedsatt om du bor i en lägenhet med mycket buller. Det kan exempelvis handla om att det finns en byggarbetsplats utanför lägenheten.

Det kan också handla om andra faktorer som sänker levnadsstandarden. Ett exempel är närliggande infrastruktur som skapar ständigt buller. Ett hus som täcker ditt ljusinsläpp kan också sänka din hyra.

Som du kanske märker finns det flera försvårande omständigheter. Sammantaget kan man konstatera att fastighetsrätten är komplicerad av en anledning; rättigheterna för den enskilde individen bör inte inskränkas av en girig bostadsägare eller en expansiv bostadsbyggare.

Det marknadsförda och det faktiska värdet

I grund och botten handlar det om att en lägenhet ska överensstämma med marknadsföringen. Som hyresgäst kan man kanske inte räkna med att hyra en toppmodern lägenhet om hyran redan är låg.

Det kan dock vara svårt att tolka vad som bör inkluderas i lagstiftningen. Som hyresgäst har man rättigheter. Detta gäller för alla personer som hyr en bostad.

Hyresgästen kan exempelvis få en nedsättning av hyran, även om denne har misskött sina skyldigheter. Bostaden måste leva upp till de krav som finns i hyreslagen.

Hyresgästen kan dock få betala för skador som denne lämnat efter sig i boendet. Detta är dock en annan del av fastighetsrätten som vi inte kommer lyfta i den här artikeln.

Ur ett teoretiskt perspektiv, vilka faktorer tar man hänsyn till som kan rendera i en hyressänkning?

Vi har redan redogjort för några av de praktiska anledningarna. Detta kan som sagt innefatta bristfälligt ljus i lägenheten eller buller.

Ur ett teoretiskt perspektiv brukar man prata om brist i boendet. Bristen kan exempelvis innefatta saker som inte fungerar i lägenheten. Det kan handla om ett trasigt kök eller badrum.

Detta kan i sin tur begränsa nyttjanderätten, vilket kan föranleda ökade kostnader för hyresgästen. En eventuell prisreduktion för bostaden är därmed både logisk och försvarbar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fastighetsrätten kan leda till lägre hyror. Ibland kan man tycka att hyresgäster och enskilda fastighetsägare har ett för starkt skydd. En fastighetsägare måste exempelvis ta hänsyn till många olika faktorer när denne vill vräka en hyresgäst eller bygga en bostad.

Vi får dock inte glömma hur det skulle se ut om inte dessa lagar och regler existerade. I dessa fall skulle många hyresgäster få bo under dåliga förhållanden. Det skulle dessutom byggas bostäder på olämpliga platser.

När fastighetsrätten inte förespråkar lägre hyror

Ibland får hyresgästen leva med förhållanden som sänker tillvaron. En fastighet som ligger i ett tätbefolkat område kommer av naturliga skäl omringas av mer buller. I dessa fall är det inte tal om en brist i boendestandarden.

Som hyresgäst kan du också få leva med buller och oljud under en viss tidsperiod, utan att få en hyressänkning. Det kan dock vara svårt att tolka vad som bör rendera i en hyressänkning respektive vad som bör betraktas vara en acceptabel boendemiljö.

Återigen brukar man göra en skillnad på fastigheter som ligger i tätbebyggelse. Det hör ofta till vardagen att dessa fastigheter kommer omringas av en del buller från trafik och dylikt. Detta inkluderar också byggprojekt. 

Ibland är det upp till kommunen eller andra fastighetsägare att ta deras ansvar. Det kan exempelvis handla om en fastighetsägare som tillåter en bar på bottenvåningen av deras fastighet. Detta kan definitivt utgöra ett störningsmoment för närliggande lägenheter.

I dessa fall brukar kommunen kliva in och reglera bostadsförhållandena. De kan exempelvis ta bort serveringstillståndet om inte baren följer riktlinjerna.

Det finns med andra ord många faktorer att ta hänsyn till när man tar ett beslut. Om vi dessutom lägger till tolkningen av lagarna blir det ännu mera komplicerat. 

Professor i fastighetsrätt håller inte med om viktiga beslut. Detta är varken ovanligt eller konstigt. Om flera sakkunniga inom området inte håller med om besluten kan det dock utgöra ett problem. 

Politiker och personer inom ledande positioner bör alltid utgå från vad det sakkunniga har att säga om sakfrågan. Annars riskerar de att ta ett beslut som saknar vetenskaplig grund.

Detta är extra viktigt för områden där företag bedriver affärsverksamhet och privatpersoner har deras bostäder. Ett sådant område kan enkelt bli för kommersialiserat, vilket kan leda till en sänkt boendemiljö.

Marknadshyror

Se vad Expressen säger om kopplingen mellan fastighetsrätt och hyror. Det finns alltid människor som förespråkar marknadshyror för samtliga privatpersoner i Sverige. Vad skulle detta innebära i praktiken?

De positiva fördelarna som vi har listat i den här artikeln skulle i princip försvinna. Marknadshyror skulle skapa en stark position för samtliga fastighetsägare. De skulle kunna tvinga hyresgäster att gå med på hyreshöjningar som inte är möjliga idag.

Rent krasst sett kan man säga att fattiga människor skulle få leva under riktigt dåliga förhållanden. I många länder har marknadshyrorna redan en stark ställning. I dessa länder blir förhållandet mellan hyresgästen och bostadsägaren väldigt viktig.

Det är genom denna relation som man kan åstadkomma en förbättring i boendemiljön. Återigen kommer pengarna in i bilden. En person som betalar en hög hyra kommer med stor sannolikhet kunna sätta mer press på sin hyresvärd.

Personer som saknar pengar kommer i sin tur inte kunna sätta lika mycket press. Hyresvärden vet att de mer eller mindre är tvingade till att bo kvar, oavsett om boendemiljön är bra eller dålig.

Detta skapar sammanfattningsvis en orättvis boendemarknad som kommer få fler problem än vad vi har idag. Marknadshyror bör därför inte vara ett alternativ så länge vi lever i ett välfärdssamhälle.

1 kommentar

  1. Best Dating Site

    ❤️ You have unread messages from Anita (2)! Click Here: https://clck.ru/ajCMb?h=95c1d83b0830655385df64610e82ca3b- ❤️

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2022 Smixr.se

Tema av Anders NorenUpp ↑