Den svenska regeringen vill begränsa medborgarnas tillgång till vapen. Den här inställningen kommer nog inte förändras inom en överskådlig framtid. Det finns en rad olika lagar som reglerar vem som får äga vapen. I den här artikeln redogör vi för dessa lagar.

Tyvärr har den ökande brottsligheten lett till att det finns fler vapen i omlopp. Detta ökar kraven på polismyndigheten. Det ökar också kraven på landets försvarsadvokater.

Flera advokatbyråer ser därför en växande verksamhet som har tagit sig an större ärenden.

Vem får äga vapen?

  • En ansökan om vapenlicens får endast göras av myndiga personer. Du måste därför vara minst 18 år gammal för att göra en ansökan.
  • Du måste dessutom ha varit en skötsam medborgare utan brottsregister.

Detta är de så kallade grundkraven. I anslutning till detta måste du ha ett syfte med att vilja äga vapen. Två vanliga syften kan vara jakt eller tävlingsskytte. Du kan också bli beviljat ett begränsat tillstånd om du exempelvis vill äga och förvara en pistol.

  • Personer som vill äga vapen i jaktsyfte måste också ha en jaktexamen. Denna examen är ett slags bevis på att du faktiskt har som syfte att bedriva jakt. I samband med att du ansöker om tillstånd kommer polisen avgöra om din ansökan bör godkännas eller avslås.
  • Tävlingsskytte utgör ett annat legitimt skäl för att ansöka om vapenlicens. Du måste dock vara medlem i en förening för att få din ansökan godkänd. Även här kan man säga att medlemskapet är ett slags bevis på ditt egentliga syfte med licensen. Polisen kommer kontrollera din bakgrund innan du blir godkänd.

Det är viktigt att du alltid har din vapenlicens nära till hands. Du kan exempelvis inte transportera din pistol eller ditt gevär utan licensen. 

Ibland kan det uppstå gråzoner gällande detta. Det kan exempelvis handla om att du vill importera ett vapen från ett annat land. Du bör alltid kolla på polisens hemsida innan du tar en sådant beslut.

Behöver du mer kunskap om din licens, eller behöver du mer information om hur du gör en ansökan? En advokatbyrå kan hjälpa dig med dessa frågor. RiVe kan ge dig en vass edge.

Konsekvenser av att ta bort vapenlagarna

Chefsjurist tar upp frågan om människohandel i Dagens Juridik. Människohandel är bara en av de verksamheter som kriminella bedriver för att dra in pengar. En annan aktivitet är försäljning av vapen och droger.

Samhället har som främsta uppgift att beivra brott och skydda medborgarna. Syftet med vapenlagarna är således att skapa ett tryggt samhälle. Endast människor med ett klart syfte bör få tillgång till att hantera och använda vapen.

Utan dessa lagar skulle förmodligen statistiken för våldsbrott stiga kraftigt. Faktum är att det ökande våldet i samhället redan nu kan härledas till det ökande antalet vapen i omlopp, trots de strikta lagarna.

Tulltjänstemän och poliser beslagtar varje år en stor mängd vapen. De kriminella importerar ofta från länder som har en historia av konflikt. Det kommer fortfarande många pistoler och gevär från Balkanländerna, trots att kriget där nere sedan länge är över.

Detta utgör ett problem ur flera perspektiv. Många av dessa gevär är konstruerade för att göra stor skada. När de hamnar på gatan kan det få förödande konsekvenser.

I dagsläget kan inte polisen uppskatta hur många illegala vapen som finns i Sverige. Man kan endast göra estimeringar baserat på de beslag som görs varje år. De kan också få fram en del siffror genom att studera förundersökningsprotokoll och beslag i samband med gripanden.

Den ökande brottsligheten kopplat till licenser

Denna dystra brottsutveckling skapar större krav på de som har licens. Vi har tidigare i den här artikeln betonat vikten av att alltid ha med sig licensen när du bär vapen. Detta är inte bara viktigt för din egen säkerhet om du skulle bli stoppad av en polis.

Det är också viktigt för att polisen inte ska slösa resurser på någon som har en licens. Vi har redan nämnt den ökande brottsligheten och dess konsekvenser. Polisen har begränsade resurser och de bör lägga tiden på att jaga riktiga brottslingar. 

Men vad händer en person som har ett vapen i hemmet utan licens? Tidpunkten för när du berättar om vapeninnehav kan vara avgörande. Om polisen av någon anledning skulle upptäcka ett vapen hos dig kommer du i vilket fall bli åtalad för detta.

Om du på förhand berättar att du har ett vapen hemma kan du få en strafflindring. Låt oss säga att du har en pistol hemma i samlarsyfte. Det kan exempelvis handla om en äldre pistol som du har ärvt. Den kanske har ett immateriellt värde för dig på grund av att du har ärvt den från en gammal släkting.

Detta innehav är i vilket fall olagligt. I tidigare domslut kan vi dock läsa om vikten av att vara ärlig gällande ett vapeninnehav. I artikeln vi länkar ovan skulle polisen genomföra en husrannsakan hos en person. Innan polisen skulle genomföra husrannsakan erkände mannen att han hade en pistol i hemmet.

Han fick dock ingen strafflindring på grund av att han berättade detta när han visste att en husrannsakning skulle ske. Han insåg därför att de förmodligen skulle hitta pistolen. I detta fall borde han ha berättat om pistolen tidigare, redan när han blev förhörd första gången.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi berättat om några av lagarna som kontrollerar licenserna. Vi har även lyft ett perspektiv relaterat till samhället och brottslighet. En ansökan om licens kan ta lång tid, det är därför en bra idé att vara ute i god tid.