Det finns flera olika sätt att driva en verksamhet på. Och hur du ser på saker och ting kan bero på om det är ditt eget företag eller om du jobbar för staten. Om du själv har investerat i verksamheten eller om det är en given budget du följer. Samtidigt så är naturligtvis arbetsförhållandena viktiga. Oavsett vilken position du har så vill du skapa en trivsam miljö för både dig själv och dina medarbetare. För att kunna göra detta brukar det vara bäst att se på den stora bilden. 

Vården är ett bra exempel på vikten av att se på helheten. Du kan inte lägga all fokus på bara en avdelning eller en del av verksamheten. Både de privata klinikerna och de som drivs av staten har vissa grundläggande behov. För att det ska fungera måste du ha ett visst antal läkare, sjuksköterskor och även material. Men sedan är det upp till var och en att hitta metoder som gör att allting flyter på. Och framför allt att patienterna får den uppmärksamhet de så väl behöver. 

Aldrig brist på personal

Personalen är stommen i vilken verksamhet som helst. Men allra mest så märker du behovet av bra medarbetare inom vården. Dels krävs det en del specialister. Folk blir sjuka med så många olika saker och det är viktigt att någon är insatt i sjukdomens detaljer. Läkare av olika slag och inriktningar bör finnas på plats i alla fall någonstans inom kommun eller landsting. Men ibland så hittar du inte tillräckligt med kompetent personal. Då kanske du behöver vända dig till ett bemanningsföretag. Medkomp rekrytering är kända för sina goda kontakter. 

De har inte bara läkare utan även sjuksköterskor och annan personal. Det fina med ett liknande samarbete är att de samlar på sig kontakter och information. När du sedan behöver personal så har de en specifik databank, med kontakter inom flera olika områden. De kan sätta dig i kontakt med folk som vill jobba längre eller kortare tid, så du finner alltid någon som passar. En bra bemanningsläkare kan alltid hitta jobb. Inom vården finns det nämligen många hål som måste fyllas. 

Inte alltid så lätta beslut

Det är naturligtvis inte bara det här med bemanning. För på kort sikt så blir det dyrare för sjukhuset. Du betalar mer för rekrytering men har då fördelen att snabbt få bra personal på plats. Nu när det är anställningsstopp på flera ställen så är det här ett bra alternativ. De sjuka patienterna kan inte vänta på att mer pengar ska komma in i budgeten. Det är redan så långa väntetider på sina håll att folk lider för mycket. Stor debatt om att byta till bemanningsföretag

I vissa kommuner har de löst krisen på annat sätt. Kanske inte permanent men i alla fall tillfälligt. Som när det drar ihop sig till semester. Du väljer inte om du ska bli sjuk under vintern eller sommaren. Men all personal vill ju vara lediga i juli när skolan är stängd och partnern har semester. För att jämna ut personalkrisen har en del erbjudit sköterskorna extra bonuslön om de lägger sin semesterperiod till en annan månad. Det är ett sätt att undvika kostnaden för bemanning men ändå ha tillräckligt med personal. 

Men liknande arrangemang är ännu mer tillfälliga än det är med rekrytering. Om du har ett långtidsvikariat så kan du ofta få en läkare eller sjuksköterska som stannar kvar. Det är inte alla som jobbar genom bemanning som är intresserade av korta uppdrag eller deltid. Så fråga gärna ditt företag vad de har på lager så att säga och försök arbeta ut en lösning grundat på det. 

Alla på sin plats

Det är inte alltid så lätt det där med administration och anställning. Du måste se på helheten och inte bara på din egen lilla avdelning. En del läkare klagar på hur kommunerna skötte pandemin. De menar att deras expertis inte utnyttjades fullt ut eftersom de var upptagna med att göra mindre kvalificerade saker. Och det ligger något i klagomålet. För om en läkare måste använda sin tid till att tvätta patienter så är det andra som inte kan bli behandlade. 

Sedan kommer naturligtvis frågan om vad du ska göra om det inte finns tillräckligt med personal. Ska de stackars patienterna få ligga där utan någon som vänder på dem, eller ska läkarna rycka in? I slutändan är det de sjukas behov som måste komma i första rummet. Helheten kan vänta medan du tar hand om det som ligger framför ögonen på dig. 

Men det gäller att planera och försöka undvika liknande situationer. Det är helt rätt att en läkare ska utnyttjas till det hen är utbildad för. Andra personer kan ta hand om de dagliga rutinerna. Låt doktorn undersöka och skriva ut recept, ställa diagnoser och skicka vidare allvarliga fall. För det finns fler som klarar av de så kallade lägre uppgifterna. Som egentligen är minst lika viktiga, det är bara det att du inte måsta vara doktor för att göra dem korrekt. 

Bättre vård i framtiden

Det klagas mycket på dagens situation när det kommer till sjukvård. Men om du jämför med många andra länder så är läget i Sverige inte alls så dåligt. Ingen nekas vård utan alla tas om hand. Det är inte för dyrt, utan något som en helt vanlig familj kan klara av. Du måste inte först bevisa att du har en försäkring innan de tar emot dig på akuten. Så på det stora hela är det nog rätt så okej. 

Men allt kan förbättras. Det behövs personal på flera ställen runt om i landet. Om du inte kan hitta fast personal, eller har stopp på grund av budgeten, så kan bemanning vara det bästa alternativet. Framför allt gäller det att alltid ha personal på plats. Och de ska inte behöva jobba tills de stupar. Underbemanning är farligt eftersom det kan köra de anställda i botten. Istället för att se fram emot flera sjukskrivningar så är det bättre att hyra in personal i god tid.