Löner, tidrapportering, personalliggare. För en del framkallar dessa ord en kallsvett och kanske även en del ilska. Med de nya reglerna ska folks arbetsplatser regleras ännu mer än tidigare. Till och med gamla farmor som hjälper till med disken ibland måste skrivas upp. Vad staten vill åstadkomma är naturligtvis att gynna de som är laglydiga och ärliga. De anställda å andra sidan vill bara ha rätt lön utbetald i slutet av månaden.

Det är inte så lätt alla gånger att driva en verksamhet. Så många olika pusselbitar som alla måste passa ihop. För att underlätta för dig själv gäller det att investera i bra utrustning. Det kan verka självklart när det är fråga om hantverkare. Men även de som jobbar på kontoret behöver bra redskap för att kunna klara av sina uppgifter på allra bästa sätt. Du måste tänka långsiktigt och se framåt. Även om något kanske fungerar idag är ju tanken att verksamheten ska växa till sig. Se till att allting är på plats så att du slipper byta ut flera system då.

Löner, tidrapporter och annat viktigt

För att kunna ta hand om löner och personal så krävs det precision. Det är alltid någon som avviker från den vanliga lönen på grund av sjukskrivning, övertid eller andra orsaker. Samtidigt så ska lönerna stämmas av med den tid de egentligen arbetat, speciellt viktigt när det kommer till flexibla arbetstider. Om det blir fel måste du korrigera, vilket tar tid och kostar pengar. Med andra ord är det bättre att redan från början ha bra verktyg för att hantera lönerna korrekt. Vänd dig till timetjek.com.

De har mjukvara som tillåter dig att ha schemaläggning, tidrapportering och löner i ett och samma program. Eftersom alla dessa komponenter hör samman så är det egentligen rätt logiskt att sammanställa dem i ett program. Allt för att underlätta lönehanteringen och alla de rapporter du samlar på dig. Mer om deras funktioner. Här gäller det än en gång att tänka framåt. Ju mer effektiv du kan vara i administrativa frågor desto mer tid och resurser kan du lägga på annat.

Varför alla dessa regler?

Det kan kännas tungt när du måste registrera alla som gör något i företaget. För ibland så spiller privatlivet över i firman, till exempel när du driver verksamhet hemifrån. En lantbrukare måste jobba vid udda tider, och det händer att familjen hjälper till så att de blir klara lite snabbare. Att de då måste föras in i personalliggaren kan verka överdrivet. Tyvärr så drabbas de som allra bäst skulle behöva lite stöd.

Tanken är naturligtvis att förhindra svartjobbare. De som driver en ärlig verksamhet har större chans att klara sig i konkurrensen om de kan jobba på samma villkor. Om du har svart arbetskraft så kan du sänka priserna, och det är omöjligt att konkurrera med det. Det är lättare att förhindra fusk med bra personalliggare. Läs mer på den här sidan i Aftonbladet. En del tycker att staten kontrollerar allting lite för mycket, men det ändrar inte på det faktum att det finns lagar att följa. Ibland kan det kännas hårt, men i längden så lönar det sig.

1514-2

Många rapporter som ska ställas samman

För att kunna gå framåt som företagare gäller det att ha kontroll. Inte så att du måste övervaka dina anställda med kameror och annat. Det kan behövas ibland, när risken för stöld är stor. Men framför allt så måste du ha kontroll över vart dina pengar tar vägen. Bland annat så inkluderar det tidrapportering för att lönerna ska bli rätt. Resume’ skriver i denna artikel om byrån där man tidrapporterar på toa. En överdriven situation, men det visar i alla fall att det går att vara effektiv.

Denna information kan sedan vägas mot vad företaget får in. Det samma gäller andra investeringar som maskiner eller annonsering. Ju mer du har i ett program desto lättare blir det att få ut rapporterna. Dels leder det till en bättre lönehantering, men det är också ett sätt att förstå vad som sker i verksamheten. När du ska diskutera vissa aspekter av företaget med andra så har du allting till hans. Det kan till exempel bli aktuellt när du går till banken för att prata om lån eller finanser.

Löner-den stora frågan

Alla som jobbar är intresserade av sina löner. De vill att de ska betalas ut i tid och att de ska få det de förtjänar. Arbetsgivaren å andra sidan vill inte betala ut mer än de anställda har tjänat in. På vissa arbetsplatser drar man av från lönen om du kommer för sent. Men på sina ställen jämnar man ut också när du kommer för tidigt.

Det handlar hela tiden om att ge och ta. Alla har sina egna intressen främst för blicken, och det är helt okej. Genom att investera i ett bra system för tidrapportering och löner så kommer alla att bli nöjda.