Havet är både djupt och kallt. Många svenskar vill därför bada i pooler istället under sommarhalvåret. Poolerna kräver dock underhåll, ibland flera gånger i veckan. Den här typen av städning är något som vi brukar vilja undvika. 

Det finns städföretag som inte bara ägnar sig åt hemstädning. Många städföretag kan hjälpa dig med rengöring av både pool och andra utomhusytor. Den enda städhjälpen du behöver. Detta företag kan anpassa sina tjänster utifrån ditt unika behov.

Kontinuerlig rengöring – ett måste för en god hälsa 

Rengöringen är väldigt viktig för din hälsa. Många poolägare består av familjer med minst ett barn. Just barn kan vara extra utsatta för de farliga bakterier som kan frodas i det varma vattnet.

  • Historiskt sett har det varit vanligt att fylla poolerna med klorvatten. Klor brukar kunna bekämpa många bakterier och skapa rena vatten. Idag vill dock många människor fylla deras pooler med vatten som inte innehåller klor.
  • Det finns andra ämnen som kan skapa rena vatten. Dessa medel är dock ingen garant för att bakterier inte ska kunna växa till sig. Det gäller därför att utföra en ordentlig rengöring, helst flera gånger i veckan. 
  • Du kan drabbas av flera olika besvär om vattnet inte är tillräckligt rent. Många bakterier och sjukdomar sätter sig på huden. Det finns också bakterier och sjukdomar som kan sätta sig på lungorna. 
  • Avföringspartiklar är ett annat problem. Det låter minst sagt otrevligt med avföring i vattnet. Detta är dock tyvärr ett faktum. Detta problem brukar kunna förvärras på grund av att barn ofta spenderar mycket tid i vattnet.
  • Just barn tenderar att kissa i vattnet med jämna mellanrum. Kiss och klor kan skapa en farlig reaktion som bland annat kan utgöra en fara för ögonen.
  • På senare år har det blivit populärt med så kallade badtunnor. Dessa tunnor är både billiga och enkla att fylla med vatten. Forskarrapporter vittnar dock om att tunnorna ofta innehåller vatten som är väldigt hälsofarligt.
  • Vattnet värms upp fort i solen, och bakterier kan skapas trots att man byter vatten ofta. Man brukar därför rekommendera att undvika badtunnor. En eventuell lösning till problemet är att köpa klor eller annat medel för att upprätthålla en säker vattenkvalitet. 

Behöver du någon som hjälper dig att skapa en säker badplats? Firman som städar så du blir nöjd.

Kommunala utomhusbad

De kommunala utomhusbaden har ett extra stort ansvar för vattenkvaliteten. Deras vatten måste vara säkert för både barn och vuxna. Noggrann städning ett måste för utomhusbaden. Sveriges kommuner brukar dock ha tillräckligt med resurser för att ordna detta.

De kan exempelvis ta in experter på bakterier för att undersöka vattnet. De kan också använda kommunala städbolag för att underhålla bassängerna på en kontinuerlig basis. Samtidigt behöver man lyfta problemet med att många personer badar på samma ställe.

Som vi tidigare har nämnt är det i princip omöjligt att avföringspartiklar inte sprider sig. Personer med nedsatt immunförsvar brukar därför undvika dessa bad. Det är helt enkelt förenat med en risk att bada på en plats som kan innehålla farliga partiklar.

Bör man som privatperson undvika dessa bad? Det är svårt att svara på den frågan. En bedömning bör göras i varje enskilt fall. Det finns exempelvis människor som har relativt unika sjukdomar. I dessa fall bör man givetvis konsultera med sin läkare.

Som frisk person bör man inte undvika utomhusbad. Ditt immunförsvar ska kunna hantera de bakterier som finns i vattnet. Samtidigt ska kommunen säkerställa så att vattnet inte innehåller farligare bakterier som kan vara direkt hälsofarliga.

Den här frågan ställdes dock på sin spets under 2020. Hela detta år har som bekant präglats av en pandemi som har skördat många dödsoffer. Under detta år har myndigheterna infört unika förhållningsregler. Dessa regler gäller även för offentliga utrymmen, såsom offentliga bassänger och liknande platser.

Olika förutsättningar i olika städer

Duktiga proffs i Örebro, läs mer i Aftonbladet. Faktum är att det brukar finnas duktiga proffs i samtliga stora svenska städer. Dessa städer har ofta stora företag som är experter inom bakterier och dylikt. De brukar också ha universitet med egna forskningsavdelningar. Lägg därtill att dessa städer nästan alltid har bättre ekonomiska förutsättningar.

De här faktorerna sammantaget skapar goda förutsättningar till att upprätthålla rena bassänger och upptäcka bakterier i god tid. Tyvärr brukar mindre städer ha problem med att underhålla deras offentliga samhällsrum. Anledningen till detta kan vara en brist på kunskap och/eller brist på resurser.

Sammanfattning 

I den här artikeln har vi lyft flera viktiga faktorer. Om du har en egen pool måste du rengöra den ofta. Om du inte har tid till detta bör du ta in hjälp. Det finns många städföretag som kan hjälpa dig med rengöringen.

Du bör fokusera på hälsan i första hand. Kostnaden för rengöringen bör därför inte utgöra ett hinder. Vi har listat några av de sjukdomar som du kan drabbas av om vattnet inte är tillräckligt rent.