Vägarbeten brukar i regel förhindra trafiken. Vanliga trafikanter upplever det som irriterande, även om de inte befinner sig i tidsnöd. För yrkeschaufförer kan det däremot utgöra ett hinder som påverkar arbetet.

Tyvärr kan stressen utgöra ett allvarligt hot mot vägarbetarna. De måste hela tiden vara vaksamma på bilister som inte respekterar avspärrningarna. Vägarbetarna måste därför vara utbildade för att kunna identifiera direkta livsfaror. För effektiva kurser som ger dig mycket bör du se på https://basutbildarna.se/

Vad du ska tänka på när du passerar vägarbeten

Som bilist bör du alltid passera vägarbeten i lugn fart. Tänk på att de som arbetar vid vägarna både måste utföra deras jobb och tänka på deras säkerhet.

  • Respektera alltid vägavspärrningarna. Ibland kan du behöva ta dig fram genom en väldigt snäv väg. Du bör dock tänka på att vägen är anpassad för alla typer av fordon. Du ska därför kunna ta dig igenom bara du kör försiktigt.
  • Detta gäller även för dig som är yrkeschaufför. Om du kör taxi får du helt enkelt berätta för passagerarna om vad som händer. De kan inte stressa dig till att köra fortare bara för att de har en tid att passa.
  • Om du kör någon typ av lastbil måste du vara extra försiktig. Man brukar säga att höga hastigheter är dödligt farliga. I lastbilens fall gäller det också för storleken. Du kan åstadkomma stora skador på en privatperson. Detta gäller även för privatpersoner som befinner sig i personbilar.
  • Om du har ett yrke som kräver att du befinner dig på vägarna ofta, exempelvis som servicesnickare eller rörmokare, bör du helt enkelt uppmärksamma din arbetsgivare om att du behöver mer tid på dig.
  • Det finns i princip aldrig någon ursäkt för att köra fort genom ett vägarbete. Det enda undantaget gäller för blåljuspersonal. En ambulans kan givetvis köra snabbt genom ett vägarbete.
  • I dessa fall kommer vägarbetarna bli uppmärksammade på detta genom sirenerna. De kan därför avbryta deras arbete för tillfället och låta ambulansen passera.

Arbetsgivarna för vägarbetarna har som sagt ett stort ansvar. Arbetsgivaren bör definitivt vilja försäkra sig om att de anställda är trygga på jobbet. De anställda kan därför gå utbildningar för att lära sig hantera riskfaktorerna. Lär dig mer steg för steg med https://basutbildarna.se/utbildningar/apv-1-2/

Regeringens ansvar

Göteborgsposten kräver bättre arbetssäkerhet på svenska byggen. Det är med andra ord inte bara vägarbeten som kan vara farliga för arbetarna. Man kan fråga sig vilket ansvar regeringen har för personerna som arbetar på dessa arbetsplatser?

En del av dessa säkerhetsfrågor finns stipulerade i LAS. Man skulle kortfattat kunna säga att arbetsgivarna har ett stort ansvar. Detta skapar dock flera problem, bland annat relaterat till företagets ekonomi.

Ett företag med begränsade resurser kommer förmodligen inte prioritera säkerhetskurser. De kanske istället använder sig av en intern utbildning. Andra företag använder sig av de anställda som har jobbat länge inom företaget. Dessa personer kan identifiera riskerna och utbilda nyanställda.

Detta är däremot inte ett helt vattentätt system. På många arbetsplatser behöver det finnas en säkerhetsrutin, där både interna och externa kontrollanter säkrar tryggheten på arbetsplatsen. Inom industrin brukar det exempelvis finnas fackliga representanter som hanterar säkerhetsfrågan.

Inom vägarbeten är säkerhetsfrågorna inte lika hårt kontrollerade. Detta skapar givetvis utrymme för företag att fuska med säkerheten. Tilläggas bör dock att inte alla företag gör detta medvetet. Som vi redan har nämnt kan en svag ekonomi vara anledningen till att man undviker säkerhetsutbildningar.

Detta är i vilket fall en oacceptabel utveckling. Människor ska alltid kunna känna sig trygga på jobbet. Det är ett slags minimumkrav vad gäller arbetsmiljö. Egentligen borde denna fråga redan vara reglerad. Arbetsmiljöfrågorna bör istället handla om ergonomi och risken för arbetsskador.

Lösningen på detta stora problem är förmodligen att regeringen tar ett större ansvar. De kan finansiera utbildningar och samtidigt skapa arbetstillfällen. Detta bör vara en godtagbar lösning med tanke på att det handlar om liv och död.

Ett annat problem är att det skapas nya farliga arbetsplatser. Det är därför möjligt att vissa yrken hamnar mellan stolarna. Det är som sagt väldigt viktigt att det finns en strategiskt gångbar säkerhetsplan. Det är minst lika viktigt att den kontrolleras ur ett praktiskt perspektiv. 

Sammanfattning

Arbeten på väg påverkar yrkeschaufförer. Det har vi kunnat konstatera i den här artikeln. Vi har också kunnat konstatera att säkerhetsfrågan måste tas på stort allvar av alla parter.

Yrkeschaufförer kan vara stressade när de kör förbi ett vägarbete. Detta är dock ingen ursäkt för att inte respektera vägarbetarna. Bilisterna och yrkeschaufförerna måste helt enkelt bli bättre på att ta ansvar i den här frågan.

Samtidigt måste arbetsgivarna visa förståelse för förseningar till följd av trafikarbeten. Arbetsgivarna till vägarbetarna måste i sin tur rusta deras anställda för att hantera säkerhetsfrågan. De ska inte under några omständigheter känna sig osäkra på jobbet.

Myndigheterna måste ta ansvar för att arbetarna i branschen verkar under sjysta villkor. De kan bland annat tillhandahålla utbildningar.